price-action

קורס Price Action

בניתוח טכני קיים רק אינדיקטור אחד איתו ניתן לקרוא בבהירות את השוק, ואשר באמצעותו ניתן לקבל החלטות מסחר מדויקות להפליא. המחיר לבדו הוא האינדיקטור שיכול להסביר את מרבית התופעות המתרחשות בשוק. PRICE ACTION  הינה תורה הלומדת את מאפייני תנועת המחירים. באמצעות מספר עקרונות פשוטים להבנה וליישום. PRICE ACTION  מספקת לסוחרים מקצועיים תמונה מערכתית כוללת ומפורטת מהמיקרו למאקרו.

בקורס PRICE ACTION  מתקדם נלמד כיצד שחקני הכסף החכם מתבוננים על השוק, נלמד לקרוא את הצופן אתו מתקשרים ביניהם השחקנים הגדולים על-גביי גרף המחירים, וכיצד נוכל להצטרף למהלכים המשמעותיים בשוק. בנוסף לידע הנרכש בקורס, נלמד להשיל את אי הוודאות הרווחת בקרב סוחרים מתחילים, ולשפר את הישגיהם כסוחרים עצמאיים.

מטרת הקורס:

הקורס יקנה למשתתפיו ידע תאורטי והבנה מעשית אודות תנועות המחירים בגרף, במטרה לפתח את היכולת לקריאה דקדקנית של השוק ותנועת המחיר הצפויה. בתום הקורס הסוחר יוכל לפעול בשוק ברמת ביטחון גבוהה ולנטרל את תחושת האי וודאות הקיימת אצל סוחרים רבים. כמו-כן, הקורס יעניק כלים מעשיים ליישום הידע הנלמד לטובת מסחר יעיל, בטוח ורווחי לאורך זמן. במהלך הקורס נתייחס להיביטים מנטאליים של המסחר, ניהול סיכונים מתקדם וידריך כיצד לפתח תוכנית עבודה אישית לסוחר. שווקים רלוונטיים: מניות, מדדים, סחורות, חוזים עתידיים, מטבעות…

קהל היעד:

בעלי ידע בסיסי בניתוח טכני המעוניינים להתקדם למסחר מקצועי.

דרכי הוראה:

הקורס מתקיים במתכונת של שישה מפגשים אחת לשבוע וניתן ללימוד פרונטאלי בכיתת לימוד שלנו או בוובינר אונליין. הקורס מאפשר אינטראקציה בין התלמידים למרצה דרך מערכת לימוד אינטראקטיבית, הכוללת מצגות ודוגמאות סימולציה בשוק בזמן אמת. בסיום כל שיעור ניתנות עבודות תרגול למשתתפים אותן מומלץ להעביר למרצה לביקורת באופן תדיר.

תכנית הקורס

שיעור 1:

 • מבוא לניתוח היצע וביקוש
 • מאפייני הפעילות של הכסף החכם
 • איתור אזורי קניה ומכירה
 • מאפיינים של אזורי ביקוש והיצע

שיעור 2:

 • ניתוח אזורי היצע וביקוש
 • ניתוח רב מימדי של אזורי ההיצע ביקוש
 • מקסום יחס סיכוי\סיכון באמצעות ניתוח רב מימדי
 • קביעת מחירי כניסה ויעד ליציאה

שיעור 3:

 • פריצה או היפוך
 • איתור אזורי היצע ביקוש חלשים
 • הערכת עוצמות ההיצע מול הביקוש
 • שיפור סך העסקאות המוצלחות

שיעור 4:

 • דינאמיקת מחירים
 • מבנה בסיסי
 • מלכודות שורים\דובים
 • כיצד להימנע ממלכודות שוק
 • הפקת רווחים ממלכודות השוק

שיעור 5:

 • Price Action כאישור כניסה לעסקה
 • תכנית מסחר אישית
 • יצירת תוחלת רווח חיובית לאורך זמן

שיעור 6:

 • סדנא למסחר מעשי, יישום כל הידע הנלמד
 • תכנון עסקאות למסחר
 • ניהול עסקאות בזמן אמת
 • מקסום רווח ביציאה מעסקה