technical

קורס ניתוח טכני

היכולת לנתח את גרף המחירים מאפשרת לסוחר\משקיע להבין את מאזן הכוחות בשוק ומשמשת ככלי עזר בבואו לנסות ולצפות את המהלכים הבאים. ניתוח הגרף מסייע לסוחרים ולמשקיעים לתזמן את עסקאותיהם ולנהל את עסקאותיהם ולנהל את סיכוני המסחר.

מטרת הקורס:

הקורס יקנה למשתתפים ידע תאורטי ומעשי בשיטת הניתוח הטכני לצורך מסחר וניהול תיק השקעות. במהלך הקורס נלמד את יסודות השיטה, תאוריות מתקדמות לניתוח גרפים, דפוסי התנהגות, תצורות ותבניות טכניות, ניתוח מגמות, תנודות מחירים ומתנדים שונים

קהל יעד:

הקורס מיועד לקהל הרחב, אין צורך בידע מקדים.

דרכי ההוראה:

במהלך הקורס נלמד, נצפה וננתח את התנהגותם של שווקים ונכסים פיננסיים שונים. הלמידה תתבצע ע"י הרצאות פרונטאליות בשילוב עם המחשות ויזואליות הכוללות: ניתוח גרפים ולימוד באמצעות סימולציות מסחר.

תכנית הקורס:

שיעור 1: מבוא

הקדמה, הגדרות בסיסיות, סוגי גרפים, אינטרוולים וסקאלה, גלים, מקטעים, הגדרת המגמה, תיקונים טכניים.

שיעור 2: תאוריית דאו

תאוריית דאו וניתוח ארבעת מחזורי הגאות ושפל האחרונים עפ"י התאוריה.

שיעור 3: מגמה

ניתוח והבנת שלושת סיגי המגמות: ראשית, משנית ומינורית.

שיעור 4: תבניות

תבניות היפוך – ראש כתפיים, פסגה\תחתית כפולה\משולשת, אמבטיה, יהלום

תבניות המשך מגמה- משולש סימטרי\עולה\יורד, ספל וידית, יתד דובית\שורית, דגל, דגלון

שיעור 5: תצורות

תעלות, פסגה\תחתית משולשת, משולש נפתח

ניתוח+תרגול

שיעור 6: תמיכה והתנגדות

תמיכה והתנגדות (ראשי, משני), קווי מגמה (ראשי, משני)

עקרון המניפה, ניתוח+תרגול

שיעור 7:  מתנדים

 , ממוצעים נעים, ממוצע מתכנס\מתבזר, בולינגר,  RSI

שיעור 8:  פערי מחירים וניהול סיכונים

פערי מחירים, ימיי היפוך

ניהול סיכונים, ניהול עסקה, אומנות הזזת הסטופ, מחזורים חריגים, סיכום הקורס.