portfolio

קורס ניהול השקעות

בעידן הגלובליזציה והטכנולוגיה, גוברת השאיפה לעצמאות כלכלית במטרה לשפר את איכות חיינו. הודות לאמצעים טכנולוגיים הנגישים לכל אחד מאתנו נפתח צוהר לעולם שלם שך כלים ומידע המאפשרים לנו לנהל באופן עצמאי את ההון האישי שלנו ולהשיג תשואות עודפות.

ניהול תיק השקעות אישי באמצעות השקעה בשווקים הפיננסיים הינה דרך מרתקת, מאתגרת מעשירה ומעשית המפתחת הן את היכולות המקצועיות והן את כישוריו האישיים של המשקיע בדרך אל מימוש המטרה.

מטרת הקורס:

הקורס יקנה למשתתפיו ידע תאורטי ויישומי לתכנון נכון, בניה וניהול תיק השקעות עצמאי. המטרה היא בניית ראיה כלכלית מערכתית של שוקי ההון, תוך הכרת השווקים השונים ויחסיי הגומלין ביניהם. במהלך הקורס נכיר ונלמד על המכשירים הפיננסיים השונים ואופן השימוש בהם.

קהל היעד:

  • אנשים המעוניינים לנהל בעצמם תיק השקעות אישי, משקיעים מתחילים ואנשים המעוניינים להעשיר את הידע בתחום ההשקעות הפיננסיות, ואנשים המעוניינים לעקוב ולפתח אחר התנהלות כספם אצל מנהלי התיקים.

דרכי ההוראה:

במהלך הקורס נלמד נצפה וננתח את התנהגות השווקים ונבצע פעולות במכשירים פיננסיים שונים בזמן אמת. הלמידה תתבצע ע"י הרצאות פרונטליות בשילוב המחשות ויזואליות הכוללות: שימוש בתוכנות מסחר מתקדמות, ניתוח גרפים והכרה של פורטלים פיננסיים ולימוד באמצעות סימולציות מסחר.

תכנית הקורס

שיעור 1- מבוא להכרת שוק ההון ושוק המניות.

פתיחה.

מושגי יסוד בשוק המניות, מבנה השוק, הכרות עם הבורסות החשובות בעולם, הגופים  הפועלים בשוק, אופן פעולתם והכרת המדדים השונים ונתוני המסחר.

שיעור 2- ניתוח פונדמנטאלי מקרו – שווקים.

פיתוח ראייה כלכלית מערכתית להכרת השווקים הפיננסיים ויחסי הגומלין ביניהם במצבי שוק שונים.  בחינה וניתוח של גורמים מקרו-כלכליים, גיאו-פוליטיים, ריבית, אינפלציה, שערי מטבע והשפעתם על השווקים הפיננסיים.

שיעור 3- ניתוח פונדמנטאלי מיקרו – דו"חות כספיים.

בחינת האספקטים האיכותיים והכמותיים של הערכת שווי חברות. מושגי יסוד והכרת דוחות כספיים והערכת כדאיות ההשקעה.

שיעור 4- מבוא לניתוח טכני.

מושגי יסוד בניתוח טכני. סוגי גרפים, ניתוח מגמות בשוק, נקודות תמיכה והתנגדות, פערי מחירים.

שיעור 5- ניתוח טכני.

 יסודות הניתוח הטכני. כלי עזר ואינדיקטורים טכניים, שיטות מסחר טכניות ודפוסי התנהגות שונים. ניתוח נרות יפניים.

שיעור 6- מבוא להכרת מכשירים פיננסיים.

מושגי יסוד והכרות ראשונית עם מכשירים פיננסיים: חוזים עתידיים וסחורות, תעודות סל.

שיעור 7- אגרות חוב.

מושגי יסוד והכרת שוק איגרות החוב. סוגי איגרות חוב, פרמיית סיכון ורמת הדירוג, תשואה מול מחיר, ערך מתואם, ריבית צבורה, תשואה לפדיון, מח"מ.

שיעור 8- אגרות חוב.

בניה וניהול תיק אג"ח מאוזן. עקום התשואה, השפעת הריבית והאינפלציה, ריבית ריאלית ונומינלית, אסטרטגיות השקעה וניתוח מגמות בשוק האג"ח, איגרות חוב להמרה.

שיעור 9- אופציות.

 מושגי יסוד והכרת שוק האופציות. אופציות אירופאיות מול אמריקאיות, סוגי אופציות, מודל בלאק אנד שולס, מדדי רגישות ואסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף

שיעור 10- קרנות נאמנות, קופות מנוהלות.

מושגי יסוד והכרת שוק הקרנות המנוהלות, ההבדלים והשימוש בהן: קרנות נאמנות, השתלמות, קופות גמל, פנסיה ועוד…

שיעור 11- בניית תיק השקעות.

הגדרת כללים וסדר פעולות לבחירת ניירות ערך ובניית תיק השקעות. בניית תיק השקעות מגוון ומאוזן בהתאם לציפיות, רמת הסיכון והיכולת הכלכלית של המשקיע תוך שימוש בכלים השונים שנלמדו בקורס.

שיעור 12- ניהול תיק השקעות.

שיעור מסכם. ניהול תיק השקעות אישי תוך ישום אסטרטגיות מסחר, מכשירים פיננסיים שונים וניתוח תשואה מול סיכון בהתאם למצבי השוק המשתנים.